Etiquette voor golfers

Etiquette voor golfers

Etiquette voor golfers

Laten we eens kijken naar de etiquette die een golfspeler in acht moet nemen tijdens het spelen. Veiligheid is de eerste verantwoordelijkheid van een speler. Alvorens een slag of oefenswing te maken, moet hij zich ervan vergewissen dat er zich niemand in zijn nabijheid of in de baan van de bal bevindt.

Een speler die een eer te beurt valt speelt eerst, voor zijn concurrent. Wanneer een speler de bal adresseert, mag er niemand in de buurt van de speler of in de baan van de bal of in de buurt van de hole staan. Even als mag niemand bewegen of praten wanneer de speler een slag maakt. Er mag geen onnodige vertraging zijn bij het maken van een slag.

Indien een bal verloren is en de speler op zoek is naar de bal, dient hij een signaal te geven aan de andere spelers die volgen en hen door te laten. Hij mag niet spelen totdat alle spelers hem gepasseerd zijn. Zodra het spel in een hole is voltooid, dient de speler de putting green onmiddellijk te verlaten.

Op een golfbaan zou, indien er meer dan één toernooi wordt gespeeld, een enkele speler voorrang moeten verlenen aan het toernooi. Een wedstrijd die een volledige ronde speelt, krijgt voorrang op eventuele kortere wedstrijden die gespeeld worden.

Na het spelen in een bunker, dient de speler zorgvuldig alle gaten of voetafdrukken op te vullen die tijdens het spelen daar zijn gemaakt. Indien er tijdens het spelen op de green een pitchmark gemaakt is, dient hij deze onmiddellijk te herstellen en stevig aan te drukken. Ook alle schade die door de bal wordt veroorzaakt, moet worden hersteld. Spelers of caddies dienen ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan de green of de hole bij het neerzetten van de tas of de vlaggenstok. Zij dienen er ook op te letten dat zij de hole of de green niet beschadigen wanneer zij de bal uit de hole oppakken of de vlaggenstok terugplaatsen. De vlaggenstok dient op de juiste wijze in het geheel te worden teruggeplaatst voordat de speler de putting green verlaat.

Als er golfkarretjes zijn, dienen de regels die daarop betrekking hebben strikt te worden opgevolgd. Wanneer een speler zijn swing aan het oefenen is, moet hij ervoor zorgen dat de tee niet beschadigd wordt.

Laten we eens kijken naar enkele van de definities in het spel. Wanneer een speler eenmaal de houding heeft aangenomen en de club aan de grond heeft gezet, betekent dit dat hij "de bal heeft geadresseerd". Indien de bal door de wind of om een andere reden beweegt, zelfs zonder dat de speler de bal slaat, krijgt de speler een strafslag. In de green is een bal geadresseerd wanneer de speler stand neemt en de club op de grond zet, terwijl anders in de hazards de bal geadresseerd is zodra de speler stand neemt.

Wanneer een speler suggesties aanneemt over de keuze van de te gebruiken club of slag, wordt dit beschouwd als een "advies". Anderzijds, als de speler de positie van de vlaggenstok of de gevaren of enige spelregel controleert, zal dat niet als advies worden beschouwd.

Zodra de speler een slag heeft aangeboden, op de tee, is de bal "in het spel". Hij is in het spel totdat hij "holed out" is, of verloren is, of "out of bounds" geslagen of opgetild is, of vervangen is door een andere bal.

De persoon die de clubs van de spelers draagt of hanteert, wordt een "caddie" genoemd. Eén of meer spelers gebruiken één caddie, maar hij wordt geacht in dienst te zijn van de speler wiens bal in het spel is. Een "forecaddie" is een externe instantie, in dienst van het toernooicomité. Zijn rol bestaat erin de spelers de positie van de bal aan te geven.

Aan elk van deze termen en definities zijn ook spelregels verbonden.

Reactie plaatsen